Intellectual output

НОВ ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР БФО

6 July 2020
НОВ ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР БФО

Новият ДСК на БФО за 2020 година е приет и утвърден с решение № 1 от Протокол № 15/07.06.2020 година на УС на БФО, взето в неприсъствен ред, съгласно чл.10, т. 7 от Устава на БФО.

 

Забележка: Окончателното утвърждаване на датите на Младежкото световно първенство и Европейското юношеско първенство от Международната федерация по ориентиране ще бъде ясно на 01.07.2020 година !!!

 

Файл